eco farming logo

ผู้บริหาร

 

นายเหมพงศ์  ทวีกาญจน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล

เข้าระบบผู้ที่กำลังใช้งานอยู่

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Link

RMS13 Fonts

กบข.

 

แรงงาน

 

 

ป้ายโฆษณา
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้เเก่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 
ใบสมัครการเเข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ สโตยเกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

 
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการเเข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคใต้ สโตยเกมส์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖

นายประเสริฐ  ชูเเสง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  ทำหน้าที่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเเข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์  ระดับภาค  ภาคใต้  สโตยเกมส์  ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล

 
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนระดับ ปวช. เพิ่มเติมด้วยวิธีพิเศษ

 
พิธีถวายราชสักการะ “ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล

 
สิ่งประดิษฐ์ "จิ้มหยิบปาล์ม" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2013 เวลา 00:54 น.

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของของสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ในรายการ นักประดิษฐ์พันล้าน ทางช่อง Workpoint TV

โดย ครูปิยะพงศ์ ชัยยะวิริยะ

อยู่ที่ช่วงเวลา 17.53 นาที หรือ ที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2013 เวลา 01:30 น.
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2556

นายพฒศ์ศิวพิศ โนรี ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคใต้ 1 ประธานคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ระดับชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ระหว่างวันที่  19  -  22 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมกัลปังหา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ภาพกิจกรรม>>

 
การประชุม เตรียมการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เตรียมการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา  2556  ณ ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 3  อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ภาพกิจกรรม>>

 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวช. เเละ ปวส. ปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียเพิ่มเติม >>

 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
ประกาศ เรื่อง การับสมัครนักเรียน นักศึกษา ด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้เเละประสบการณ์งานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑.รายละเดอียดการรับสมัคร

๒.คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ

 
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ประเภทโควต้า

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

 
ประกาศ เรื่อง การับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เเละระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. รายละเอียดการรับสมัคร

๒. คู่มือการรับสมัคร 

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสตูล เรื่องการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
โครงการสถานศึกษาสวยด้วยมือเรา

โครงการสถานศึกษาสวยด้วยมือเรา 7 มีนาคม 2556 เป็นความร่วมมือระหว่างกัน ระหว่าง คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ระหว่างทางเข้าวิทยาลัย เพื่อให้วิทยาลัยมีบริเวณภายในวิทยาลัยที่สวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
ภาพกิจกรรม>>

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555
 

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 7 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล นายเหมพงศ์  ทวีกาณจน์ เป็นประทานในพธีมอบ
ภาพกิจกรรม>>

 
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2555
 

วิทยาลัยเทคนิคสตูล จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักเเรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2555 ณ.วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีสตูลระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 มีกิจกรรมการเดินทางไกล ,กิจกรรมฐานผจญภัย ,กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และ กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ลูกเสือเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน
ภาพกิจกรรม>>

 

 
วิทยาลัยเทคนิคสตูลจัดพิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

               วิทยาลัยเทคนิคสตูลจัดพิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปี 2549  วันศุกร์  ที่ 22  ก.พ. 56  เวลา  09.00 น. ณ  ห้องประชุมอันดามัน  ชั้น 3  อาคารอำนวยการ  วิทยาลัยเทคนิคสตูล     มีผู้เข้ารับดังนี้   1.นายโกวิท  ศรีธรรมรัตน์   ชั้นตรา  ท.ช.  2.นายชัชวาลย์   สกลพรวศิน ขั้นตรา ท.ช  3.นายบุญทิพย์   อนันตพงศ์ ขั้นตรา ท.ช   4.นายประสิทธิ์   สาระมาศ ขั้นตรา ท.ช.  5.นายปิยะพงค์   ชัยยะวิริยะ ขั้นตรา ท.ช.   6.นางสาวชุติมณฑต์   นุ่มดี ขั้นตรา ท.ช.   7.นายอภิชาติ   กมุทชาติ ขั้นตรา ท.ม.  8.นายกิตติพงศ์   ดำรงกูล  ขั้นตรา ต.ช.   9.นายอนันต์   โปดำ  ขั้นตรา ต.ช.  10.นายอาธิ   ศิริยา  ขั้นตรา ต.ม. 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล มหกรรมทางวิชาการเสริมสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ

            วิทยาลัยเทคนิคสตูล จัดงาน "มหกรรมทางวิชาการเสริมสร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ" วันที่ 21  กุมภาพันธ์  2556  เวลา  08.00 น. - 16.30 น.  กำหนดจัดกิจกรรม  การจัดนิทรรศการทางวิชาการ  การฝึกทักษะพื้นฐานแต่ละรายวิชา  การฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ  และมีกิจกรรมอีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพการปลูกพืชไร้ดิน

          โครงการฝึกอบรมอาชีพการปลูกพืชไร้ดินให้กับโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ณ โรงเรียนอนุบาลมุสลิม  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างเเรงจูงใจเรียนสายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

เชิญร่วมงาน  มหกรรมสร้างเเรงจูงใจเรียนสายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๗ - ๑๗.๐๐ น.

 
วิทยาลัยเทคนิคสตูล ประกาศ สอบราคา

รายละเอียด

ประกาศ : สอบราคาครุภัณฑ์ช่างไฟฟ้า

ประกาศ : สอบราคาครุภัณฑ์ช่างยนต์

ประกาศ : สอบราคาครุภัณฑ์ช่างก่อสร้าง

ประกาศ : สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้า

 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2013 เวลา 11:29 น.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  ทดสอบอุปกรณ์การเก็บผลปาล์มร่วงเเละเมล็ดยางพาราเนื่องในวันครู  16  มกราคม  2556  ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มกราคม 2013 เวลา 15:32 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ และโครงงานวิทยาศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 06 มกราคม 2013 เวลา 22:41 น.

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมแกรนด์พาเลส จังหวัดชุมพร

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประเมินสมาชิกองค์กรนักวิชาชีพดีเด่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 06 มกราคม 2013 เวลา 22:26 น.

การประเมินสมาชิกองค์กรนักวิชาชีพดีเด่น  ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมแกรนด์พาเลส จังหวัดชุมพร

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 06 มกราคม 2013 เวลา 22:32 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานปูน งานไม้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 06 มกราคม 2013 เวลา 21:59 น.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานปูน งานไม้ ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม  2555  ณ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 06 มกราคม 2013 เวลา 22:26 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123456ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.

© 2011 วิทยาลัยเทคนิคสตูล
ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

Tel. 074-711107 Fax 074-711110
E-mail SATUNTECHNICAL@Gmail.com

free counters
Free counters

Traffic Analysis for STNtc InterNet (MoeNet)


Traffic Analysis for STNtc InterNet (Uninet)